Fundacja Otwarta Brama Fundacja Otwarta Brama:» Strona główna



Uhhh!... Program ProPsychiatria


Projekty



               Czas na zmiany
Projekt rewalizowany na rzecz osób pracujących w rolnictwie finansowany ze środków Fundacji im. Leopolda Kronenberga.




Fundacja Kronenberga

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu było zwiększwenie wykorzystania środków dotacyjnych poprzez podniesienie wiedzy na temat dotacji dla rolnictwa, wskazanie nowych dróg rozwoju dla polskiej wsi, przekazanie umiejętności pisania wniosków.

DLA KOGO BYŁ PROJEKT??

Do udziału w projekcie zaproszono osoby z terenu województwa łódzkiego z gmin:

  • Przedbórz
  • Głuchów
  • Gostynin
  • Uniejów
  • Bedlno

które pracowały w rolnictwie i/lub posiadały własne gospodarstwo i ukończyły 18 lat.


DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu można było skorzystać z szerokiej gamy usług obejmujących:

  • wykłady dotyczące istoty dotacji unijnych - dowiesz się ogólnych informacji o dotacjach unijnych: na co są przeznaczone, w jakiej wysokości, dla kogo i gdzie należy składać wnioski. Dowiesz się także na temat perspektywicznych dróg rozwoju wsi.

  • warszty na temat pisania i składania wnisków o dotacje- dowiesz się jak wygląda w praktyce pisanie wniosków i procedury ich składania. Będziesz umiał samodzielnie napisać i wypełnić wniosek oraz będziesz wiedział gdzie go złożyć i gdzie szukać informacji na temat jego rozpatrzenia.

  • szkolenie z podstaw przedsiębiorczości na wsi - w ramach tego warsztatu dowiesz się na temat: planowania, zakładania i rozwoju własnej działalności przedsiębiorczej (analiza rynku, przygotowywanie biznes planów, rejestracja) oraz na temat finansowania przedsiębiorstwa (podatki, opłaty, koszty działalności, zysk, pozyskiwaniem środków do prowadzenia własnej działalności gospodarczej)

  • Back to top