Skip to:site menu|section menu|main content
Uhhh!... Back to top

Fundacja info:

KRS:0000271165 NIP:982-034-21-12 REGON:100300443 START:04.01.2007
/Dane

Links:

Miejsce dla zaprzyjaźnionych :-)

Misja:

Być tym kto zna sposób i wierzy w Ciebie w trudnych chwilach!

Zarząd

Wizja

Otwarta Brama

Jesteśmy postrzegani jako organizacja silna, która specjalizuje się w pomocy psychologicznej zwłaszcza poprzez organizowanie grup wsparcia, ośrodków terapeutycznych w formie NZOZ. Jesteśmy rozpoznawani jako dbający o poprawę jakości stosunków i więzi międzyludzkich.


Misja

Fundacja Otwarta Brama jest organizacją pozarządową działającą na polu społeczno-kulturalnym. Misja Otwartej Bramy brzmi:

Być tym kto zna sposób i wierzy w Ciebie w trudnych chwilach!


Chcemy pomagać wychodzić z zakrętu lub trudnej sytuacji życiowej dzieciom, młodzieży i ludziom dorosłym. Chcemy kształtować, rozwijać promować pozytywne relacje międzyludzki.

Naszym marzeniem jest życie w społeczeństwie, w którym ludzie wzajemnie się szanują, dbają o dobro wspólne, rozwijają własne umiejętności, pamiętają o swoich korzeniach i wartościach: ZAANGAŻOWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI, SZACUNKU, SZCZEROŚCI. Zasadami, które przyświecają naszym działaniom są między innymi: rzetelność, otwartość, niezależność, przygoda, innowacyjność. Staramy się zmieniać świat na lepsze, bo jak to powiedział kiedyś Platon: "Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra."

Odbiorcami działań Otwartej Bramy są wszyscy ludzie, którzy identyfikują się z naszymi celami oraz chcą uczestniczyć w poszczególnych programach. Uważamy, że zmiany mogą nastąpić kiedy skupiamy osoby z podobnymi problemami i wspólnie nad nimi pracujemy. Jednocześnie pamiętamy o różnorodności dlatego zachęcamy do uczestniczenia w różnych formach działania.

Fundacja Otwarta Brama w swoich działaniach kieruje się następującymi wartościami.

Szacunek:
Chiński mędrzec Lao-Tsy w Księdze Drogi pisze: „W Drodze zawiera się szacunek do wszystkiego co małe i kruche. Zawsze powinieneś rozpoznać, kiedy nadchodzi pora, by przyjąć adekwatną do sytuacji postawę... Nawet jeśli strzelałeś z łuku wiele razy, to ciągle uważnie zakładaj strzałę i z dbałością napinaj cięciwę... Gdy początkujący wie czego chce, staje się mądrzejszy od roztargnionego mędrca... Gromadzić w sobie miłość oznacza szczęście, gromadzić nienawiść to klęska... Ten kto nie widzi małych problemów zostawia otwarte drzwi, przez które wdzierają się wielkie tragedie... Walka nie ma nic wspólnego z kłótnią".

Szczerość:
Uważamy, że Szczerość jest ważną wartością w naszym życiu i jest ona ściśle związana z wolnością. Jesteśmy prawdziwi w działaniu, co oznacza że to co robimy wynika z naszych przekonań. Prawda przejawia się w zgodności tego co robimy z rzeczywistością. Działamy w oparciu o nasz system, bez poddawania się zewnętrznej presji. Dzięki temu zachowujemy integralność i jesteśmy wolni w swoich działaniach.

Zaangażowanie w rozwój organizacji
Jesteśmy gotowi do działania oraz wykonywania zadań nie tylko podstawowych ale również wykraczających poza ustalone ramy. Uważamy działalność w organizacji za ważną część naszego życia, co pozwala nam być czynnymi i twórczymi

Back to top